Reviews

StartReviews
publikacje1.jpg

Link do the MUG Bibliography

 • Kaliszan R., Wiczling P., Gradient reversed-phase high-performance chromatography of ionogenic analytes, Trends in Analytical Chemistry 30, 1372-1381, (2011).
 • Struck w., Waszczuk-Jankowska M., Kaliszan R., Markuszewki M.J., The state-of-the-art determination of urinary nucleosides using chromatographic techniques “hyphenated” with advanced bioinformatic methods, Anal. Bioanal. Chem. 401, 2039-2050, (2011).
 • Marszall M., Kaliszan R.: Application of ionic liquids in liquid chromatography. Critical Reviews in Analytical Chemistry 37, 127-140 (2007).
 • Kaliszan R.: QSRR – Quantitative Structure-Retention Relationships. Chemical Reviews 107, 3212-3246 (2007).
 • Nasal A., Kaliszan R.: Progress in the use of HPLC for evaluation of lipophility. Current Computer-Aided Drug Design 2, 327-340 (2006).
 • Markuszewski M.J., Wiczling P., Kaliszan R.: Modele farmakokinetyczne. Farmakokinetyka podania doustnego leków oraz wielokrotne podanie leku. Farmacja Polska 62, nr 20 (2006).
 • Kaliszan R.: Farmacja poczatku XXI wieku. Apteka Edukacyjna 1-2, 4-6 (2006).
 • Markuszewski M.J., Wiczling P., Kaliszan R.: High-throughput evaluation of lipophilicity and acidity by new gradient HPLC methods. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 7, 281-289 (2004).
 • Markuszewski M.J., Kaliszan R.: Chromatografia w metabolice, Kompleksowa ocena jakosci substancji leczniczych i postaci leków. Materialy Konferencji Naukowej, Poznan, 18-19 wrzesnia, 15 poz. bibliogr., 22-25 (2003).
 • Kaliszan R., Nasal A., Markuszewski M.J.: New approaches to chromatographic determination of lipophilicity of xenobiotics, Analytical and Bioanalytical Chemistry 377, 803-811 (2003).
 • Kaliszan R., Markuszewski M.J.: Studies on correlation between structure of solutes and their retention. Chemia Analityczna (Warsaw), 48, 373 (2003).
 • Nasal A., Siluk D., Kaliszan R.: Chromatographic retention parameters in medicinal chemistry and molecular pharmacology. Current Medicinal Chemistry, 10, 381-426 (2003).
 • Siluk D., Kaliszan R.: Zaburzenia ukladu hemostatycznego i doustne leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2. Biuletyn Instytutu Leków 46, (1-2), 105-148 (2002).
 • Markuszewski M., Kaliszan R.: Quantitative structure-retention relationships in affinity high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography B, 768, 55-66 (2002).
 • Baczek T., Kaliszan R.: Proteomika a techniki separacyjne. Farmacja Polska nr 20, 923-925 (2001).
 • Baczek T., Kaliszan R.: Quantitative structure/retention relationships in affinity chromatography. Journal of Biochemical and Biophysical Methods 49, 83-98 (2001).
 • Chilmonczyk Z., Siluk D., Kaliszan R.: Hypolipidemic and antiplatelet agents. Expert Opinion on Therapeutic Patents 11, 1301-1327 (2001).
 • Kaliszan R., Janicki S.: Biorównowaznosc leków. Farmacja Polska, 57, 456-462 (2001).
 • Kaliszan R.: Chromatography and capillary electrophoresis in modelling the basic processes of drug action. Trends in Analytical Chemistry 18, 400-410 (1999).
 • Kaliszan R.: Effect of separation conditions on chromatographic determination of hydrophobicity of acidic xenobiotics. Journal of Chromatography B, 717, 125-134 (1998).
 • Kaliszan R.: Retention data from affinity high-performance liquid chromatography in view of chemometrics. Journal of Chromatography B, 715, 229-244 (1998).
 • Kaliszan R.: Chemometric analysis of biochromatographic data: implication for molecular pharmacology. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24, 89-97 (1994).
 • Kaliszan R.: Quantitative structure-retention relationships applied to reversed-phase high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A 656, 417-435 (1993).
 • Wainer I.W., Kaliszan R., Noctor T.A.G.: Biochromatography using immobilized biopolymers: a new approach to the determination of pharmacological properties. Journal of Pharmacy and Pharmacology 45(Suppl. 1), 367-373 (1993).
 • Kaliszan R.: Quantitative structure retention relationships. Analytical Chemistry 64, 619A 631A (1992).
 • Kaliszan R.: New high performance liquid chromatographic methods and procedures of hydrophobicity determination. Quantitative Structure Activity Relationships 9, 83 87 (1990).
 • Kaliszan R.: Quantitative structure retention relationships in chromatography. Chromatography Forum of the Separation Sciences 2, 19-29 (1987).
 • Kaliszan R.: Quantitative relationships between molecular structure and chromatographic retention. Implications in physical, analytical, and medicinal chemistry. Critical Reviews in Analytical Chemistry 16, 323-383 (1986).
 • Kaliszan R.: High performance liquid chromatography as a source of structural information for medicinal chemistry. Journal of Chromatographic Science 22, 362-370 (1984).
 • Kaliszan R.: Chromatography in studies of quantitative structure activity relationships. Journal of Chromatography 220, 71-83 (1981).
 • Kaliszan R.: Zagadnienia krystalograficzne w farmacji. Biuletyn Instytutu Przemyslu Farmaceutycznego 23, 571-599 (1975).