Books

StartBooks
publikacje1.jpg

Link do the MUG Bibliography

Books

 • Kaliszan R., Markuszewski M.J.:”Quantitative structure-retention relationships in studies of monolithic materials” w: “Monolithic silicas in separation science: concepts, syntheses, characterization, modeling and applications” pod redakcją Unger K.K., Tanaka N., Machtejevas E., Weinheim: Wiley-VCH, 2011
 • Kaliszan R., Bączek T.: “QSAR in chromatography: quantitative structure-retention relationships (QSRR)” w: “Recent Advances in QSAR Studies” pod redakcją T. Puzyn, J. Leszczynski, M.T. Cronin, Spriner Science, 2010, str. 223-259;
 • Bączek T., Macur K., Bodzioch K., Kaliszan R.: Ocena chemometryczna retencji w chromatograficznej podczas optymalizacji rozdzieleń w wysokosprawnej chromatografii cieczowej ”: w Chemometria w nauce i praktyce” pod redakcją D. Zuba, A. Parczewski, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych, Kraków, 2009, str. 329-334.
 • Kaliszan R.: „Poszukiwanie lepszych leków” rozdział w książce „Współczesna terapia dermatoz alergicznych” pod redakcją R. Nowickiego, Firma AS Consulting, Łódź 2008, str. 135-143.
 • Kaliszan R., Markuszewski M.J., Bączek T., Siluk D., Waszczuk-Jankowska M., Wiczling P.: „Farmakokinetyka” rozdział w książce „Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji” pod redakcją, W. Jańca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 18-57.
 • Damasiewicz B., Szczęch R., Chrustowska M., Kaliszan R., Narkiewicz K.: “Leczenie farmakologiczne – leki obniżające ciśnienie tętnicze (farmakologia oraz charakterystyka poszczególnych preparatów)”, w: “Farmakoterapia w cukrzycy”, pod redakcją K. Narkiewicza, Via Medica, Gdańsk, 2007, 223-305
 • Buciński A., Kaliszan R.: “Kinetyka procesu rozpuszczania ciał stałych w cieczach”; w: “Chemia fizyczna”, pod redakcją T. Hermanna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, 245-263
 • Łukasiak J.W., Kaliszan R.: “Układy jednofazowe jednoskladnikowe”; w: “Chemia fizyczna”, pod redakcją T. Hermanna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, 61-114
 • Markuszewski M.J., Kaliszan R.: “Metabolomika – nowe horyzonty dla chemii leków”; w: “Osiągnięcia w chemii leków”, pod redakcją A. Jelińskiej, B. Marciniec, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydawnictwo Kontekst Poznań, 2007, pp. 101-114.
 • Kaliszan R.: “Poszukiwanie lepszych leków w 2006 r.”; w: “Przeszłość i perspektywy farmacji”, pod redakcją A. Magowskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Kontekst Poznań, 2007, pp. 51-60.
 • Kaliszan R.: “Stosowanie leków w klimacie gorącym”; w: “Medycyna i Higiena Tropikalna”, pod redakcją A. Kotłowskiego, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdynia 2006, pp. 59-68.
 • Wiczling P., Kaliszan R.: “Gradientowa RP HPLC”; w: “Nowoczesne techniki analityczne” pod redakcją Macieja Jarosza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006, str. 67-84.
 • Bączek T., Kaliszan R.: “Nowoczesne techniki analityczne w proteomice”; w: “Miniaturyzacja w analityce” pod redakcją Zbigniewa Brzózki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, str. 236.
 • Markuszewski M.J., Szymańska E., Kaliszan R.: “Wybrane przykłady zastosowań miniaturowych systemów analitycznych”; w: “Miniaturyzacja w analityce” pod redakcją Zbigniewa Brzózki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, str. 219.
 • Kaliszan R.: “Quantitative Structure Chromatographic Retention Relationships”; John Wiley & Sons, New York 1987; stron 301.
 • Kaliszan R.: “HPLC as a Source of Information about Chemical Structure of Solutes”; w: “High Performance Liquid Chromatography” pod redakcją P.R. Brownm R.A. Hartwick; John Wiley & Sons, New York, 1989; str.563-599.
 • Kaliszan R.: “Information Potential of Chromatographic Data for Pharmacological Classification and Drug Design”; w: “Advances in Chromatography” Vol. 33 pod redakcją P.R. Brown, E. Grushka; Marcel Dekker, Inc., New York, 1993; str. 147-176.
 • Kaliszan R.: “Quantitative Structure-Retention Relationships and Chromatographic Determination of Hydrophobicity”; w: “Handbook of Advanced Materials Testing” pod redakcją N.P. Cheremisinoff, P.N. Cheremisinoff; Marcel Dekker, Inc., New York, 1995; str. 87-103.
 • Kaliszan R., Janicki S., Petrusewicz J.: “Leki synonimowe wsród środków farmaceutycznych pochodzenia chemicznego zarejestrowanych w Polsce”; Medyk, Warszawa 1996; stron 501.
 • Kaliszan R., Wainer I.W.: “Combination of Biochromatography and Chemometrics: A Potential New Research Strategy in Molecular Pharmacology and Drug Design”; w: “Molecular Recognition in Chromatography” pod redakcją K. Jinno; Wiley-VCH, New York 1997; str. 273-302.
 • Kaliszan R.: “Quantitative Structure-Retention Relationships QSRR in Chromatography”; w: “Encyclopedia of Separation Science III”, pod redakcją I.D. Wilsona, Academic Press, San Diego, 2000, str. 4063-4075.
 • Kaliszan R.: “Recent advances in quantitative structure- retention relationships (QSRR)”; w: “Separation Methods in Drug Synthesis and Purification” pod redakcją K. Valkó, Elsevier, Amsterdam, 2000, str. 503-534.
 • Kaliszan R.: “Structure and Retention in Chromatography. A Chemometric Approach”; Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1997; stron 211.

Scripts

 • Damasiewicz B., Kaliszan R.: „Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji” Akademia Medyczna w Gdańsku, 2002.
 • Kaliszan R., Turowski M., Markuszewski M., Haber P.: “Podstawy modelowania molekularnego”, Wydanie II; Wydział Biotechnologii UG i AMG, Gdańsk 1997.
 • Kaliszan R., Turowski M., Markuszewski M., Haber P.: “Podstawy modelowania molekularnego”; Wydział Biotechnologii UG i AMG, Gdańsk 1997.
 • Kaliszan R.: “Podstawy receptorowej teorii działania leków”; rozdział w skrypcie dla studentów farmacji “Elementy farmakometrii i wybrane zagadnienia z zakresu farmakodynamiki”, wydanie drugie – poprawione i uzupełnione, pod redakcją R. Kaliszana; Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk, 1996; str. 10-53.
 • Kaliszan R.: “Podstawy receptorowej teorii działania leków”; str. 1 69; rozdział w skrypcie dla studentów farmacji “Elementy farmakometrii i wybrane zagadnienia z zakresu farmakodynamiki” pod redakcją R. Kaliszana; Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk, 1990.
 • Kaliszan R.: “Farmakokinetyczne podstawy optymalizacji farmakoterapii”; str. 1-27; rozdział w skrypcie dla studentów medycyny “Materiały do ćwiczeń z farmakologii” pod redakcją K.Z. Korolkiewicza; Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk, 1988.